logos

Croeso i'r dudalen wybodaeth ar gyfer yr Arolwg Cenedlaethol Tystiolaeth ar gyfer Cydraddoldeb (EVENS): Cofnodi bywydau Lleiafrifoedd Ethnig a Chrefyddol mewn Cyfnod o Argyfwng. Ar y dudalen we hon gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am arolwg EVENS a gweld y dogfennau cymorth canlynol:

Os hoffech gymryd rhan yn yr astudiaeth, gallwch gael mynediad i'r arolwg cofrestru yma: https://surveys.ipsosinteractive.com/